METAL DECK

เป็นแผ่นเหล็กพื้นโครงสร้างที่มีความสามารถในการรับน้ำหนัก เพื่อใช้ในงานก่อสร้างพื้นประกอบ (COMPOSITE FLOOR SYSTEM) โดย (METAL DECK) จะทำหน้าที่เป็นเหล็กรับแรงดึง คอนกรีตจะมี หน้าที่รับแรงอัด สำหรับปุ่มนูนจะมีหน้าที่ต้านแรงเฉือน (EMBOSSMENT) ซึ่งจะทำให้คอนกรีตและแผ่นพื้น (METAL DECK) ไม่หลุดหรือไถลจากกัน เป็นพื้น (COMPOSITE SLAB) ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์ (METAL DECK) ยังทำหน้าที่เป็นไม้แบบหล่อคอนกรีตและมีคุณสมบัติ ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการรับน้ำหนัก เสริมความมั่นคงแข็งแรง ให้กับพื้นอาคารอีกด้วย