ปี 2563

xxxxx
xxxxxx
xxxx
 • โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • อาคาร สนามจันทร์ จ.นครปฐม
 • โรงกลั่นน้ำมัน Thai Oil ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • โครงการต่อเติม ดองกิ ทองหล่อ กรุงเทพฯ
 • โครงการ แม่สอด จ.ตาก
 • โครงการต่อเติมโรงแรม Amari ดอนเมือง
 • โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย ซ.ไมยราพ รามอินทรา กทม.
 • โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัย ซ.สุขุมวิท 87 กทม
 • บ้านพักอาศัย สาทร ซอย 9 กทม.
 • บ้านพักอาศัย จ.อุดรธานี
 • ทดสอบแนวเชื่อม UT REPORT
 • โครงการ Sport Complex ม.นครพนม
 • โครงการ Stud ขอนแก่น

ปี 2562

Project 4 Season
ref 2
ref 3
 • Terminal 21 สาขา โคราช จ.นครราชสีมา (ทางเชื่อมสะพาน)
 • โรงงานผลไม้กระป๋อง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์