STEEL DECK

Steel Deck คือ แผ่นเหล็กพื้นโครงสร้างที่มีความสามารถในการรับน้ำหนัก เพื่อใช้ในงานก่อสร้างพื้นประกอบ (Composite Floor) โดย Steel Deck จะทำหน้าที่เป็นเหล็กรับแรงดึงคอนกรีต ส่วนปุ่มนูนจะมีหน้าที่ต้านแรงเฉือน (Embossment) ซึ่งจะทำให้คอนกรีตและแผ่นพื้น Steel Deck ไม่เลื่อนไถลออกจากกัน อีกทั้ง Steel Deck ยังทำหน้าที่เป็นแบบหล่อคอนกรีตซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการรับน้ำหนัก และเสริมความมั่งคงแข็งแรงให้กับพื้นอาคาร

STEEL DECK

ทำหน้าที่เป็นเหล็กรับแรงดึงคอนกรีต และส่วนปุ่มนูนจะมีหน้าที่ต้านแรงเฉือน ทำให้คอนกรีตและแผ่นพื้น Steel Deck ไม่เลื่อนไถลออกจากกัน เหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารหลายชั้น และทำให้งานเสร็จไว

เป็นรูปแบบการก่อสร้างพื้น กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยม เป็นอย่างมากในการก่อสร้าง แบบสำเร็จรูป

แข็งแรงมากเทียบเท่ากับ พื้นคอนกรีีต แต่มีน้ำหนักน้อยกว่า

ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย ลดต้นทุนแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย

ช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้าง

ข้อดีของ STEEL DECK

 • ผิวเคลือบแผ่น Steel Deck ผิวเคลือบแผ่นมีสมรรถนะป้องกันสนิทได้ดี
 • สามารถป้องกันการเคลื่อนตัวของชั้นีอนกรีตเหนือแผ่นเหล็ก ทั้งแนวยาวและแนวขวาง

STEEL DECK

by Bluescope Lysaght (THAILAND)

STEEL DECK 2W

 • หน้ากว้าง 0.914 เมตร
 • ลอนสูง 5 เซนติเมตร
 • ความหนา 0.75mm., 0.9mm., 1.20mm.

STEEL DECK 3W

 • หน้ากว้าง 0.914 เมตร
 • ลอนสูง 7.5 เซนติเมตร
 • ความหนา 0.75mm., 0.9mm., 1.20mm.

STEEL DECK รุ่นพิเศษ

STEEL DECK D-50A

STEEL DECK D-25

STEEL DECK

by Nisshin Steel

STEEL DECK D-50W (2W)

 • หน้ากว้าง 0.96 เมตร
 • ลอนสูง 5 เซนติเมตร
 • ความหนา 0.80mm., 1.0mm., 1.20mm.

STEEL DECK D-75W (3W)

 • หน้ากว้าง 0.90 เมตร
 • ลอนสูง 7.5 เซนติเมตร
 • ความหนา 0.80mm., 1.0mm., 1.20mm., 1.60mm.