พี ชาญช่าง กรุ๊ป

บริษัท พี ชาญช่าง วิศวกรรม กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2538 โดย ดร.ประสงค์ ชาญช่าง พี ชาญช่าง วิศวกรรม กรุ๊ป อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการใหญ่ๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศพร้อมเป็นผู้ให้คำปรึกษากับทางวิศวกรและผู้รับเหมา เพราะเราเลือกใช้วัสดุที่ดี มีคุณภาพเพื่อโครงสร้างที่แข็งแรงในงานก่อสร้างด้วยทีมงานที่มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ และอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน พี ชาญช่าง จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีเสมอมาเชี่ยวชาญ

บริษัท พี ชาญช่าง วิศวกรรม กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2538 โดย ดร.ประสงค์ ชาญช่าง พี ชาญช่าง วิศวกรรม กรุ๊ป อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการใหญ่ๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศพร้อมเป็นผู้ให้คำปรึกษากับทางวิศวกรและผู้รับเหมา เพราะเราเลือกใช้วัสดุที่ดี มีคุณภาพเพื่อโครงสร้างที่แข็งแรงในงานก่อสร้างด้วยทีมงานที่มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ และอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน พี ชาญช่าง จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีเสมอมาเชี่ยวชาญ

ดร. ประสงค์ ชาญช่าง

ผู้ชำนาญการณ์มากกว่า 30 ปีและทีมงานมืออาชีพ